16 ก.พ. 2561

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล CEO, Berli Jucker PCL

“เรามองว่า Impact Solar แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ทั้งในแง่ของความเป็นมืออาชีพ ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การทำโครงการรูปแบบ Private PPA ทำให้ในที่สุดเราเลือก Impact Solar ให้เป็น long-term partner กับเรา”

“Big C ไม่ได้มองว่าการใช้พลังงานทดแทนเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของอนาคต แต่เรามองว่าการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการ”

“ข้อสุดท้ายคือ Big C ได้ใช้ไฟสะอาดและยังได้รับส่วนลดค่าไฟทุกๆเดือน ซึ่งเรามองว่าเป็น win-win solution สำหรับทุกฝ่าย”

 

1. อยากทราบมุมมองของ Big C กับเรื่องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะด้านพลังงานทดเเทน

ทั้งทางกลุ่ม BJC และ Big C มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเราได้นำระบบและเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยบริหารจัดการเรื่องพลังงาน เช่นการหันมาใช้หลอดไฟ LED หรือเปลี่ยน chiller ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้เริ่มใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้ง solar rooftop บน Hypermarket และ Mini Big C รวมมากกว่า 16 สาขาทั่วประเทศ

 

2. คิดอย่างไรกับการริเริ่มการนำพลังงานเเสงอาทิตย์มาใช้ในองค์กรในฐานะบริษัทชั้นนำในภูมิภาคนี้

Big C ไม่ได้มองว่าการใช้พลังงานทดแทนเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของอนาคต แต่เรามองว่าการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการ โดย Big C ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคที่ลงมือจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง Big C ได้ทำการศึกษาระบบ solar rooftop มาระยะหนึ่งและมีความมั่นใจในเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของระบบ จึงได้ทำการคัดเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เข้ามาดูแลโดยเฉพาะ

 

3. ทำไมถึงตัดสินใจเลือกดำเนินการโครงการพลังงานเเสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA

จริงๆแล้วทางทีม Big C ได้ทำการศึกษาข้อดี ข้อเสียของการลงทุนในหลายๆรูปแบบ และในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงการ Private PPA เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ Big C ได้ในหลายๆด้าน อย่างแรกคือ Big C สามารถลดภาระการลงทุนในส่วนของระบบ solar rooftop และสามารถนำเงินส่วนนั้นมาลงทุนกับธุรกิจหลักและขยายสาขาใหม่ๆได้โดยตรง และอย่างที่สอง Big C ไม่ต้องการที่จะเพิ่มงานให้กับทีม operation เพื่อมาดูแลรักษาระบบ solar rooftop ซึ่งทางทีม Big C ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ซึ่งในรูปแบบ Private PPA ที่ทาง Impact Solar นำเสนอ ทาง Impact Solar เป็นผู้ลงทุนในระบบทั้งหมด รวมถึงรับผิดชอบในการติดตั้ง และดูแลในส่วนของ operation & maintenance ข้อสุดท้ายคือ Big C ได้ใช้ไฟสะอาดและยังได้รับส่วนลดค่าไฟทุกๆเดือน ซึ่งเรามองว่าเป็น win-win solution สำหรับทุกฝ่าย

 

4. ช่วยอธิบายเหตุผลในการคัดเลือกบริษัท Impact Solar มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการนี้

ส่วนตัวทางเราไม่ได้รู้จัก Impact Solar มาก่อนเลย แต่ทางบริษัทเป็นเจ้าแรกที่เข้ามานำเสนอรูปแบบทางธุรกิจแบบ Private PPA ซึ่งตรงกับความต้องการของ Big C ทางเราประเมินการคัดเลือกครั้งนี้อย่างละเอียดเนื่องจากโครงการเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งเรามองว่า Impact Solar แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ทั้งในแง่ของความเป็นมืออาชีพ ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การทำโครงการรูปแบบ Private PPA ทำให้ในที่สุดเราเลือก Impact Solar ให้เป็น long-term partner กับเรา

ป้ายคำค้น :
SolarPPA
BigC
AsawinTechajareonvikul
Testimonial