11 มิ.ย. 2561

คุณสมบูรณ์ร่วมงาน Asia Clean Energy Forum 2018 จัดโดย ADB ที่สำนักงานใหญ่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


เมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (Impact Solar Limited) ได้รับเชิญจาก Asian Development Bank หรือ ADB ในฐานะหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกเป็น New Energy Leaders 2017 เพื่อร่วมเสวนาในงาน “Asia Clean Energy Forum (ACEF) 2018 – Harnessing Innovation to Power the Future”  ณ สำนักงานใหญ่ของ ADB เมืองมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในสายพลังงานทดแทนได้มีโอกาสมาเจอกัน เพื่อแลกเปลี่ยน และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาค

ภายในงาน คุณสมบูรณ์ ผู้บริหารบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 22 ผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดในเอเชียที่ได้เข้าร่วมเสวนากับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “Knowledge Dim Sum with Clean Energy Entrepreneurs” ซึ่งมีการจัดให้ผู้เข้ามาร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพลังงานสะอาดกับผู้ประกอบการทั้ง 22 คนแบบตัวต่อตัว โดยผู้ประกอบการทั้ง 22 คน ต่างคือผู้นำในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหรือโมเดลการทำธุรกิจที่แตกต่าง

โดยกิจกรรมได้ชูเจตนารมณ์ในการทำธุรกิจของอิมแพค โซล่าร์ ภายใต้การบริหารงานโดยคุณสมบูรณ์ว่า “อิมแพค โซล่าร์ทำธุรกิจโซล่าร์รูฟท็อป เพื่อต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรง ผ่านแพคเกจ Private PPA ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เข้ามาช่วยลดความกังวลทางด้านเงินกู้แก่ลูกค้า พร้อมสัญญาจำหน่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่าค่าไฟของรัฐ”

โดยในงาน Asia Clean Energy Forum (ACEF) 2018 มีผู้ร่วมงานมาจากหลายภาคส่วน ทั้งนักพัฒนาโครงการ สถาบันทางการเงิน นักลงทุน องค์กรไม่แสวงกำไร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้สนับสนุนและคนจัดงาน รวมถึงภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และหาวิธีการเพื่อทำให้อนาคตของเอเชียเป็นสังคมพลังงานสะอาด

ป้ายคำค้น :
SomboonLertsuwannaroj
ADB