27 ธ.ค. 2561

Impact Solar ร่วมมือกับ Big C ในโครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นในโครงการเฟสที่ 3

Impact Solar ร่วมมือกับ Big C ในโครงการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นในโครงการเฟสที่ 3 โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 3.5 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ Big C ยังได้มอบหนังสือรับรอง (Letter of Award) เพื่อยืนยันว่า Impact Solar จะเป็นผู้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปและขายไฟฟ้าให้กับ Big C ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private PPA program) โดยโครงการนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 5,200,000 หน่วยต่อปี และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,900 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2562

ป้ายคำค้น :
SolarPPA
BigC