16 ก.พ. 2561

Impact Solar ร่วมมือ Big C ขยายสัญญาเพิ่ม 27 MW ใหญ่สุดในไทย

Impact Solar ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปรูปแบบ Private PPA รวมกว่า 27 MW ให้แก่ Big C Supercenter ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร ภายใต้รูปแบบ Private PPA ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกครั้งแรกของประเทศไทย และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Impact Solar ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปแก่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทั่วประเทศ ขนาดกำลังติดตั้งรวม 27 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการแบ่งเป็นสองเฟส โดย Impact Solar ชนะการประกวดราคาทั้งสองเฟส ได้แก่ เฟส 1 เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปีพ.ศ. 2560 ขนาดกำลังผลิตรวม 16 เมกะวัตต์ ติดตั้งให้กับ Big C Supercenter ทั่วประเทศ รวม 16 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า ส่วนเฟส 2 เมื่อปลายปีพ.ศ.2560 ขนาดกำลังผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ ติดตั้งให้กับ Big C Supercenter ทั่วประเทศอีก 11 สาขา รวมทั้งสิ้น 27 เมกะวัตต์ 27 สาขาทั่วประเทศ

ซึ่งรวมทั้ง 2 เฟส จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 40 ล้านหน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 23,000  ตันต่อปี โดยจะเริ่มติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปที่บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม และศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรก และจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2561

ป้ายคำค้น :
SolarPPA
BigC