22 ก.พ. 2561

คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ให้สัมภาษณ์กับ Nikkei Asian Review

ในบทความหัวข้อ “Thai renewables companies forced to seek opportunities abroad” ตีพิมพ์ออนไลน์โดย Nikkei Asian Review เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กล่าวถึงบทสัมภาษณ์ของคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ที่ได้ให้ความคิดเห็นกับทาง Nikkei Asian Review เกี่ยวกับการเข้ามาควบคุมนโยบายของทางรัฐบาลนั้น ส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจพลังงานทดแทนในไทยอย่างไร

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Thai-renewable-power-companies-seek-opportunity-abroad

 

ป้ายคำค้น :
SomboonLertsuwannaroj
Interview
Nikkei