30 พ.ย. 2560

คนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกจาก ADB เป็นผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด (Impact Solar Limited) ได้รับเชิญจาก Asian Development Bank หรือ ADB เพื่อร่วมงาน “Asia Pacific Forum on Low Carbon Technologies”  ณ เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “ผู้นำด้านพลังงานรุ่นใหม่ 2017” (New Energy Leaders 2017) ทั้ง 7 ท่าน ซึ่งคุณ สมบูรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 7 คน และได้ชื่อว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้นั้นคัดเลือกมาจากจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ถูกเสนอชื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายกว่า 50 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

โดยจุดประสงค์ในการจัดโครงการ New Energy Leaders 2017 นั้น จัดขึ้นเพื่อค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ ในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมพลังงานสะอาดทั่วเอเชีย เพื่อเป็นแบบอย่างและสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ในการร่วมกันกำหนดทิศทางด้านพลังงานสะอาดในอนาคต เพื่อแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงความท้าทายในการผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานที่จัดขึ้นนั้น คุณสมบูรณ์ได้มีโอกาสแสดงความเห็นถึงทิศทางด้านพลังงานในอนาคตร่วมกันกับผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 ท่าน ต่อผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน โดยคุณสมบูรณ์มีมุมมองในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และโอกาสในการขยายไปสู่การแลกเปลี่ยนพลังงานส่วนที่เหลือใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อันเป็นผลพวงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด “เรามีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นั้นผู้คนจะสามารถมีอิสระและทางเลือกที่มากขึ้นในการผลิต บริโภคและแบ่งปัน พลังงานสะอาดกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายตัวของระบบผลิตไฟฟ้า”

ปัจจุบัน Impact Solar ภายใต้การบริหารงานของคุณสมบูรณ์และทีมงานนักพัฒนารุ่นใหม่นั้น เป็นผู้ริเริ่มนำเสนอรูปแบบการใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าร์รูฟท็อปภายใต้รูปแบบ Private PPA เป็นรายแรกของประเทศไทยและได้ขยายขนาดโครงการจนมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั่วประเทศมากกว่า 30 เมกะวัตต์ จากการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศมากมายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Big C Supercenter, Thai Union Group, SB Design Square, JAS Asset และ Kerry Logistics เป็นต้น

ป้ายคำค้น :
SomboonLertsuwannaroj
Award