1 ก.ค. 2560

Impact Solar เซ็นสัญญาติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปกับ หาดทิพย์ 608 kW

Impact Solar ลงนามในสัญญากับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคคา-โคลา ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยทาง Impact Solar จะทำการติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อปประมาณ 608 kW ที่โรงงานหาดทิพย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 905,000 หน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 510 ตันต่อปี โดยโครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ป้ายคำค้น :
SolarPPA
HaadThip