4 เม.ย. 2560

Impact Solar เซ็นสัญญาติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปให้ห้องเย็นในตลาดไทยรวม 600 kW

Impact Solar ลงนามในสัญญากับ บริษัท เอส เค ห้องเย็น จำกัด และ บริษัท พีเอส เมนแลนด์ จำกัด หรือ ตลาดไอยรา ในการติดตั้งหลังคาโซล่าร์รูฟท็อปให้ห้องเย็นทั้งสองที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 4 เมษายน 2560 ตามลำดับ ขนาดกำลังติดตั้งรวม 600 kW โดยห้องเย็นทั้งสองที่ตั้งอยู่ในตลาดไทย จ.ปทุมธานี เมื่อติดตั้งครบ 600 kW จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 893,500 หน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 506 ตันต่อปี โดยโครงการจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ในเดือนมิถุนายน 2561

ป้ายคำค้น :
SolarPPA
SKColdStorage
PSMainland